Tipy Call of Duty2 a Call of Duty4

#Vítejte®

Rcon příkazy

Základní příkazy

/rcon login [rcon heslo] - zalogujete rcon na serveru

/rcon status - zobrazí informace o hráčích na serveru

/rcon serverinfo - zobrazí současné nastavení serveru

/rcon systeminfo - zobrazí informace o systému serveru

/rcon g_password - heslo pro vstup do hry

/rcon exec [název configu] - nahraje config z adresáře main na serveru

/rcon writeconfig [název configu] - uloží config serveru do adresáře Main

/rcon say text - napíše zprávu v podobě "console" do say

/rcon pb_sv_getss [id hráče] - udělá pb screen hráče

/rcon sv_maxRate [hodnota] - packet rate na serveru

/rcon sv_kickBanTime [hodnota] - délka banu (sec)

/rcon sv_disableClientConsole [0,1] - vypne zapne konzoli

/rcon sv_maxclients [hodnota] - maximální počet hráčů na serveru

/rcon sv_minping [hodnota] - minimální povolený ping, při hodnotě 0 je funkce vypnuta

/rcon sv_maxping [hodnota] - maximální povolený ping, při hodnotě 0 je funkce vypnuta

/rcon sv_reconnectlimit [hodnota] - limit času než se budete moci znovu připojit zpátky na server

/rcon sv_voice [0,1] - povolení mluvení při hře

/rcon sv_voicequality [0 - 9] - kvalita hlasu

/rcon sv_allowdownload [0,1] - povolení stahování map a módů ze serveru


Příkazy pro ovládání map


/rcon map [název mapy] - načte určitou mapu napr. /rcon map mp_carentan ost. mapy

/rcon g_gametype [ctf, dm, hq, sd, tdm] - změna typu hry

/rcon map_rotate - načte následující mapu zařazenou v sv_maprotation

/rcon map_restart - znovu načte mapu

/rcon fast_restart - restartne mapu

/rcon g_gravity [hodnota] ( defaultní hodnota je 800 )

/rcon g_speed [hodnota] ( defaultní hodnota je 190 )

/rcon g_allowvote [0,1] - povolení hlasování

/rcon scr_teambalance [0,1] - autobalance

/rcon scr_drawfriend [0,1] - vypne/zapne ikonky nad hráčema

/rcon scr_friendlyfire [0 - 3] - možnosti zraňování spoluhráčů

/rcon scr_sd_bombtimer [0 - 60] - čas za kterej bouchne bomba (sec)

/rcon scr_sd_graceperiod [0 - 60] - čas na začátku kola kdy je povoleno měnit zbraně (sec)

/rcon scr_sd_roundlength [hodnota] - nastaví čas kola v modu Search & Destroy (min)

/rcon scr_sd_timelimit [0 - 1440] - časovej limit na jednu mapu v modu Search & Destroy (min)


Příkazy pro kick/ban

/rcon kick [nick hráče] - kickne hráče podle jména ze serveru. (Musí obsahovat barevné znaky)

/rcon kick all - kickne všechny hráče ze serveru

/rcon onlykick [nick] - kickne hráče podle jména ze serveru. (Nemusí obsahovat barevné znaky)

/rcon clientkick [id hráče] - kickne hráče podle id (z /rcon status) ze serveru

/rcon banUser [nick hráče] - zabanuje hráče zadáním nicku ze hry. Zapíše GUID do ban.txt

/rcon banClient [id hráče] - zabanuje hráče podle id (z /rcon status). Zapíše GUID do ban.txt

/rcon tempBanUser [nick hráče] - kickne a dočasně zabanuje hráče zadáním nicku ze hry

/rcon tempBanClient [id hráče] - dočasně zabanuje hráče podle id (z /rcon status)

/rcon unbanuser [nick hráče] - odbanuje hráče zadáním nicku, pod kterým byl zabanován


PAM

/rcon pam_mode pub - public mod

/rcon pam_mode cb - clanbase mod

/rcon pam_mode opencup - clanbase open cup mod

BTW: ty to příkazy by měl znát každý kdo se chystá být adminem nějakého CoD2 servru

 
>>Call of Duty2 AnD Call of Duty 4<<